-->

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

  Επισκεφθείτε τις ψηφιακές συλλογές του ΠΑΝΔΕΚΤΗ, πραγματοποιήστε αναζητήσεις και χρησιμοποιήσετε τα τεκμήρια που διατίθενται ελεύθερα.
  Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
   Στόχος του έργου "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ – Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού" είναι η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ψηφιακών συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. 
   Oι ψηφιακές συλλογές του ΠΑΝΔΕΚΤΗ έχουν δομηθεί σε μια συνεκτική καινοτόμο βάση δεδομένων, με εφαρμογές που διασφαλίζουν ψηφιακή ομοιογένεια των τεκμηρίων και αναζήτηση σε ενιαίο περιβάλλον. Παρακάτω αναφέρονται οι συλλογές που περιλαμβάνει ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ανά Ινστιτούτο:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία
  Συλλογή 12.000 προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου.
 • Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος-19ος αιώνας
  Συλλογή σπάνιου υλικού (κειμένων και εικονογράφησης) της ταξιδιωτικής γραμματείας που αναφέρεται στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα.
 • Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας
  Συλλογή έργων Ελλήνων κατασκευαστών και εκδοτών χαρτών από τον 15ο αιώνα έως το 1820. Αποτελείται από χειρόγραφους ναυτικούς χάρτες, άτλαντες, νησολόγια και έντυπους χάρτες και άτλαντες.
 • Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας
  Καταγραφή των οικισμών της Ελλάδας που μετονομάστηκαν την περίοδο 1913-1996 κατανεμημένων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
 • Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου
  Συλλογή εραλδικών μνημείων (οικοσήμων) του ελλαδικού χώρου από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα.
 • Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, 1450-1830
  Συλλογή που περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία και πλήρη κατάλογο των έργων (φορητών εικόνων και τοιχογραφιών) των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830.
 • Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.)
  Συλλογή 10.000 βιογραφικών και εργογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που σπούδασαν στις σχολές εκπαιδευτικών και εργάστηκαν σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης κατά τον 19ο αιώνα.
 • Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού
  Συλλογή τεκμηρίων (εικόνων και στοιχείων εντύπων) για τον ελληνικό Τύπο που εκδόθηκε στις βαλκανικές και παρευξείνιες περιοχές, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο.
 • Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο
  Συλλογή φωτογραφιών και εγγράφων από ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές δραστηριότητες διαφόρων νησιών του Αιγαίου.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • Μοναστηριακά αρχεία. Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου
  Συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών έγγραφων του Αγίου Όρους και της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ KAI ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
 • Αρχαίες ελληνικές και λατινικές επιγραφές της Άνω Μακεδονίας, της Αιγαιακής Θράκης και της Αχαΐας
  Συλλογή αρχαίων ελληνικών και λατινικών επιγραφών (με τη μορφή εκτύπων και φωτογραφιών των ενεπίγραφων μνημείων) της Άνω Μακεδονίας, της Θράκης του Αιγαίου και της αχαϊκής πόλης των Πατρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου