-->

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» - 22 & 23/11/2014

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.»

Υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), 22 & 23 Νοεμβρίου 2014 Ας ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, ότι στο δικτυακό τόπο: http://synedrio.edu.gr
 (http://synedrio.edu.gr/programma.pdf) είναι αναρτημένο το 32σέλιδο πρόγραμμα του συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε», που θα γίνει στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2014.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 250 εργασίες εκπαιδευτικών (εισηγήσεις, σύντομες ανακοινώσεις, διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.ΠΕ., ηλεκτρονικές εισηγήσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις), 2 αυτόνομες συνεδρίες [Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες του 21ου Αιώνα: Mobile Learning (Κινητή Μάθηση) Augmented Reality (Ε-παυξημένη Πραγματικότητα)] + [παρουσίαση βραβευμένων εργασιών χρήσης Τ.Ε.Π. στην τάξη - στο σχετικό διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου], καθώς και παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το συνέδριο αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, επιστήμονες των παιδαγωγικών, φίλους της εκπαίδευσης

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2014

Με εκτίμηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

http://synedrio.edu.gr


Επικοινωνία: synedrio@sch.gr