-->

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Εθνικού θεάτρου

Μια μεγάλη πολιτιστική κληρονιμιά, περνάει στην ψηφιακή εποχή. Το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου διατίθεται διαδικτυακά και είναι ελεύθερο στην πρόσβαση.
Ξαναζήστε μεγάλες στιγμές του ελληνικού θεάτρου από το 1930 μέχρι σήμερα.

Πολύ καλή οργάνωση του υλικού με βάση τη χρονολογία, θεματικά αλλά και με βάση την κατηγορία. Μπορείτε να βρείτε αρχειακό υλικό σχετικό με παραστάσεις, έργα, πρόσωπα, ρόλους, σκηνές και θέατρα. Εναλλακτικά μπορείτε να ψάξετε απευθείας στις συλλογές πολυμεσικού υλικού και να βρείτε προγράμματα παραστάσεων, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, ήχους, βίντεο ή παρτιτούρες.
Αξίζει να το επισκευθείτε για ενημέρωση, ψυχαγωγία αλλά και εκπαίδευση.

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2010, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης της προηγούμενου σχετικού έργου του Γ’ ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008,
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:
4-5, 11-12, 18-19 Δεκεμβρίου 2010
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.
Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης του κλάδου του, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα) από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α’, Β’, Γ’ για ΠΕ60/70 κ.α.).
Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας της περιόδου πιστοποίησης, των διαθέσιμων προγραμμάτων και του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS,  την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό εγκρίθηκε ή όχι.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β’ επιπέδου διατίθενται εδώ .
Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος/ λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδώ .
Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την αίτηση πιστοποίησής σας.

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Από σήμερα, Τρίτη 23/11/2010 και μέχρι την Τετάρτη 01/12/2010 στις 2:00 μμ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά τη 2η επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) και
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (με εξαίρεση τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς), των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο).
Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.
Ως εκ τούτου δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη εδώ), κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας, θα βρείτε εδώ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε εδώ.

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Poisson Rouge - Το κόκκινο Ψάρι σας διασκεδάζει και σας εκπαιδεύει

Το  project Poisson Rouge, αποτελεί ένα εξαιρετικά καλοφτιαγμένο παράδειγμα εκπαιδευτικού ιστότοπου. Περιλαμβάνει δεκάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρά παιδιά που είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζονται οδηγίες χρήσης.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ιστότοπος αυτός έχει και υποστήριξη στα Ελληνικά από μια ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία ανέλαβε το έργο της ελληνοποίησης του. Για τους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες, τόσο για το ίδιο το project, όσο και για την διδακτική του εκμετάλλευση.

Interactive Encyclopedia - Μια μικρή διαδραστική Παιδική Εγκυκλοπαίδεια

Η Interactive Encyclopedia είναι μια πολύ απλή αλλά και πολύ καλοφτιαγμένη μικρή Παιδική Εγκυκλοπαίδεια που επεξηγεί με απλό γραφικό τρόπο διάφορα φυσικά φαινόμενα. Τα περίπου 35 λήματά της, είναι μικρά animations που μπορούν να χειριστούν ακόμη και πολύ μικρά παιδιά.
Διερευνήστε μαι παιγνιώδη τρόπο τους πλανήτες και τους αστερισμούς, τα ηλεκτρικά κυκλώματα και την δυναμική άνωση, παίξτε μουσική και ταιριάξετε τα γρανάζια.

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 23/11/20010

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης Β' επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου της προσεχούς 2ης επιμορφωτικής περιόδου (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011), να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις στην παρούσα Πύλη Ενημέρωσης του έργου (http://b-epipedo2.cti.gr), προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής που προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας (Τρίτη 23/11/2010). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, με χρήση των κωδικών που είχαν αποδοθεί στους εκπαιδευτικούς κατά την πιστοποίησή τους στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' επίπεδο).
Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής, το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα Β' επιπέδου, διατίθενται εδώ.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Museo Galileo: Virtual μουσείο Γαλιλαίου


Ιδρυτής της σύγχρονης Επιστήμης θεωρείται ο Γαλιλαίος (Galileo Galilei, 1564-1642), επειδή ήταν ο πρώτος που εισήγαγε επίσημα το πείραμα στην επιστημονική σκέψη. Ο Γαλιλαίος γεννήθηκε στην Πίζα της σημερινής Ιταλίας το 1564, περίπου 100 χρόνια μετά την «επίσημη» αρχή της Αναγέννησης.
Μπορείτε να επισκεφθείτε, με κλικ εδώ, το virtual μουσείο του Γαλιλαίου, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα εκθέματα.
Αναδημοσίευση από: Φυσικές Επιστήμες κ.ά.

Europeana: σκέψου τον πολιτισμό


Η Europeana επιτρέπει στους ανθρώπους να εξερευνούν τις ψηφιακές πηγές μουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών οπτικοακουστικού υλικού της Ευρώπης. Προωθεί τις ευκαιρίες ανακάλυψης και δικτύωσης σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, όπου οι χρήστες μπορούν να απασχολούνται, να μοιράζονται και να εμπνέονται από την πλούσια ποικιλομορφία της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Ευρώπης.
Οι ιδέες και η έμπνευση εμπεριέχονται σε περισσότερα από 14.6 εκατομμύρια τεκμήρια στη Europeana. Στα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονται:
 • Εικόνες - πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες και εικόνες μουσειακών αντικειμένων
 • Κείμενα - βιβλία, εφημερίδες, επιστολές, ημερολόγια και αρχειακά έγγραφα
 • Ήχοι - μουσική και προφορικός λόγος από κυλίνδρους, ταινίες, δίσκους και ραδιοφωνικές εμπομπές
 • Βίντεο - ταινίες, επίκαιρα και τηλεοπτικές εκπομπές.
Ορισμένα τεκμήρια και θέματα είναι παγκοσμίου φήμης, όπως το βιβλίο του Ισαάκ Νεύτωνα με τίτλο Νόμοι της Κίνησης, τα σχέδια του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο πίνακας ζωγραφικής του Γιοχάνες Βερμέερ Το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι ή αντικείμενα για το Τείχος του Βερολίνου. Άλλα είναι κρυμμένοι θησαυροί, περιμένοντας εσάς να τους ανακαλύψετε.
Περίπου 1500 ιδρύματα έχουν συνεισφέρει στη Europeana. Επιφανή ονόματα όπως η Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο, τοRijksmuseum στο Άμστερνταμ και το Λούβρο στο Παρίσι παρουσιάζονται παράλληλα με μικρότερους οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Όλες μαζί οι συγκεντρωμένες συλλογές τους σάς επιτρέπουν να εξερευνήσετε την ιστορία της Ευρώπης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
Ανεξαρτήτως αν βρείτε ένα διάσημο έργο ή ένα λιγότερο γνωστό αντικείμενο, η Europeana σας συνδέει πάντα με την αρχική πηγή του υλικού ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι για τη γνησιότητά του.

CERN. «Σύλληψη» ατόμων αντιύλης για πρώτη φορά

Το 1928 ο θεωρητικός φυσικός Π.Α.Μ. Ντιράκ (P.A.M. Dirac) ανέπτυξε μία θεωρία η οποία υποστήριξε ότι όποτε δημιουργείται ύλη, πρέπει συγχρόνως να δημιουργείται ίση ποσότητα αντιύλης, με ακριβώς αντίθετες ιδιότητες. Από τότε, έχουμε βρει αντισωματίδια, όπως αντιηλεκτρόνια (ποζιτρόνια), στην κοσμική ακτινοβολία και τα πειράματα έχουν επιβεβαιώσει ότι όποτε δημιουργείται ύλη, δημιουργείται ίση ποσότητα αντιύλης. Στο CERN συνήθως τα αντισωματίδια επιταχύνονται και συγκρούονται με δέσμες σωματιδίων. Έχουν δημιουργηθεί ακόμα και αντιάτομα! Αλλά απ' όσο γνωρίζουμε, το Σύμπαν που παρατηρούμε αποτελείται μόνο από ύλη. Τότε όμως, που έχει πάει όλη εκείνη η αντιύλη που έπρεπε να έχει δημιουργηθεί μαζί με την ύλη που παρατηρούμε στο Σύμπαν;

Πώς μπορεί κανείς να μελετήσει κάτι που εξαϋλώνεται ακαριαία όταν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε δοχείο; Χρησιμοποιώντας μια ειδική μαγνητική παγίδα, απαντούν ερευνητές του CERN. Κατάφεραν έτσι να συλλάβουν μερικά άτομα αντιυδρογόνου, ενός πολύτιμου υλικού που προσφέρει στοιχεία για τις θεμελιώδεις αρχές του Σύμπαντος.

«Είμαστε εκστασιασμένοι. Το καταφέραμε έπειτα από πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς» δήλωσε ο Τζέφρι Χάνγκστ, εκπρόσωπος του πειράματος ALPHA, σχολιάζοντας την εξέλιξη στο περιοδικό Nature όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα.

Αντιστάρ
Η αντιύλη είναι όμοια με την ύλη σε όλα τα χαρακτηριστικά της εκτός από ένα: αποτελείται από σωματίδια με αντίθετα φορτία. Τα πρωτόνια που βρίσκονται στον  πυρήνα των κανονικών ατόμων είναι φορτισμένα θετικά, ενώ τα αντιπρωτόνια της αντιύλης αρνητικά. Ομοίως, το αντι-ηλεκτρόνιο της αντιύλης, γνωστό και ως ποζιτρόνιο, έχει θετικό φορτίο και όχι αρνητικό όπως το ηλεκτρόνιο.

Θεωρητικά, ολόκληρα πλανητικά συστήματα και ζωντανά όντα θα μπορούσαν να αποτελούνται από αντιύλη. Ομως το παράξενο αυτό υλικό απουσιάζει από τον κόσμο γύρω μας, αφού, αν ερχόταν σε επαφή με την κανονική ύλη, θα εξαφανιζόταν μαζί της σε μια λάμψη υψηλής ενέργειας.

Η αντιύλη φαίνεται όμως να απουσιάζει όχι μόνο από τη γειτονιά μας αλλά και από ολόκληρο το Σύμπαν. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γέννηση του Σύμπαντος δημιούργησε περισσότερη ύλη παρά αντιύλη.

Η μελέτη του αντιυδρογόνου αναμένεται να αποκαλύψει στο μέλλον γιατί συνέβη αυτό, ή, όπως το ονομάζουν οι φυσικοί, γιατί υπάρχει αυτή η παρατηρούμενη ασυμμετρία.


Διαβάστε περισσότερα: www.tovima.gr

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

  Επισκεφθείτε τις ψηφιακές συλλογές του ΠΑΝΔΕΚΤΗ, πραγματοποιήστε αναζητήσεις και χρησιμοποιήσετε τα τεκμήρια που διατίθενται ελεύθερα.
  Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
   Στόχος του έργου "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ – Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού" είναι η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ψηφιακών συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. 
   Oι ψηφιακές συλλογές του ΠΑΝΔΕΚΤΗ έχουν δομηθεί σε μια συνεκτική καινοτόμο βάση δεδομένων, με εφαρμογές που διασφαλίζουν ψηφιακή ομοιογένεια των τεκμηρίων και αναζήτηση σε ενιαίο περιβάλλον. Παρακάτω αναφέρονται οι συλλογές που περιλαμβάνει ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ανά Ινστιτούτο:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία
  Συλλογή 12.000 προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου.
 • Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος-19ος αιώνας
  Συλλογή σπάνιου υλικού (κειμένων και εικονογράφησης) της ταξιδιωτικής γραμματείας που αναφέρεται στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα.
 • Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας
  Συλλογή έργων Ελλήνων κατασκευαστών και εκδοτών χαρτών από τον 15ο αιώνα έως το 1820. Αποτελείται από χειρόγραφους ναυτικούς χάρτες, άτλαντες, νησολόγια και έντυπους χάρτες και άτλαντες.
 • Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας
  Καταγραφή των οικισμών της Ελλάδας που μετονομάστηκαν την περίοδο 1913-1996 κατανεμημένων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
 • Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου
  Συλλογή εραλδικών μνημείων (οικοσήμων) του ελλαδικού χώρου από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα.
 • Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, 1450-1830
  Συλλογή που περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία και πλήρη κατάλογο των έργων (φορητών εικόνων και τοιχογραφιών) των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830.
 • Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.)
  Συλλογή 10.000 βιογραφικών και εργογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που σπούδασαν στις σχολές εκπαιδευτικών και εργάστηκαν σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης κατά τον 19ο αιώνα.
 • Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού
  Συλλογή τεκμηρίων (εικόνων και στοιχείων εντύπων) για τον ελληνικό Τύπο που εκδόθηκε στις βαλκανικές και παρευξείνιες περιοχές, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο.
 • Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο
  Συλλογή φωτογραφιών και εγγράφων από ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές δραστηριότητες διαφόρων νησιών του Αιγαίου.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • Μοναστηριακά αρχεία. Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου
  Συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών έγγραφων του Αγίου Όρους και της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ KAI ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
 • Αρχαίες ελληνικές και λατινικές επιγραφές της Άνω Μακεδονίας, της Αιγαιακής Θράκης και της Αχαΐας
  Συλλογή αρχαίων ελληνικών και λατινικών επιγραφών (με τη μορφή εκτύπων και φωτογραφιών των ενεπίγραφων μνημείων) της Άνω Μακεδονίας, της Θράκης του Αιγαίου και της αχαϊκής πόλης των Πατρών.

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Δεκέμβριος 2010)

Στο πλαίσιο της Πράξης με το γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγμένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιμόρφωσης β' επιπέδου, θα ξεκινήσει σύντομα η περίοδος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου διάρκειας 96 ωρών, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης ή του προηγούμενου σχετικού έργου.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης.

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Εικονική περιήγηση στην Cappella Sistina

Το Πανεπιστήμιο Villanova δημιούργησε ένα εξαιρετικόεικονικό περίπατο του παρεκκλησίου. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κάτω αριστερά και το ποντίκι μπορείτε να θαυμάσετε τις τοιχογραφίες των Raphael, Bernini, Sandro Botticelli and Michelangelo.


Αναδημοσίευση από ArsLongaVitaBrevis

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 03/11/2010, γίνεται γνωστό στα ΚΣΕ που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα κατά τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, ότι

η προθεσμία υποβολής προγραμμάτων επιμόρφωσης β’ επιπέδου από τα ΚΣΕ

παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 17/11/2010, 2:00 μμ.

Επίσης, από την εξέταση των στοιχείων των ήδη υποβληθέντων προγραμμάτων διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις επιμορφωτών που συμμετέχουν στα προγράμματα με υπερβάλλοντα αριθμό ωρών και αντίστοιχα άλλες με ελάχιστες ή καθόλου ώρες στις ίδιες περιοχές.

Συνιστάται στα ΚΣΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται πολλοί επιμορφωτές και υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα, να φροντίζουν για την απασχόληση το δυνατόν περισσότερων επιμορφωτών στα προγράμματα που υποβάλλουν. Η παραπάνω σύσταση ισχύει και για ΚΣΕ που έχουν κληρωθεί να υλοποιήσουν περισσότερα του ενός προγράμματα του ίδιου κλάδου (πχ 2 προγράμματα ΠΕ70, 2 προγράμματα ΠΕ04 κλπ.), τα οποία θα πρέπει να αναθέτουν σε περισσότερους του ενός επιμορφωτές.

Για τους παραπάνω επίσης λόγους, αλλά και για την ποιοτική αρτιότητα των προγραμμάτων και τη δυνατότητα καταβολής των προβλεπομένων αμοιβών, καλούνται οι επιμορφωτές που δήλωσαν περισσότερες από 192 διδακτικές ώρες συνολικά σε προγράμματα (δηλ. το ισοδύναμο 2 προγραμμάτων επιμόρφωσης), να έλθουν σε συνεννόηση με τα ΚΣΕ για να τα αναμορφώσουν, ώστε να μην ξεπερνούν το όριο αυτό.

Επίσης, τροποποιείται η διάταξη αναφορικά με τα προγράμματα κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 του "Eγχειριδίου χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Χρήσης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης" (σελ. 6) και διαμορφώνεται ως εξής:

"Ειδικότερα αναφορικά με τα προγράμματα των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, προγράμματα κλάδου ΠΕ60 θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα επιμορφωτές ΠΕ60 (νηπιαγωγοί), ενώ προγράμματα κλάδου ΠΕ70 θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα επιμορφωτές ΠΕ70 (δάσκαλοι)."

(Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου της 12/11/2010)

Αποκλίσεις από τα παραπάνω θα εξετάζονται κατά τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων.

Περισσότερα στο http://b-epipedo2.cti.gr/

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

helpmevote.gr - Ψηφιακός Οδηγός του Ψηφοφόρου
Επιλέξτε την περιφέρεια που σας ενδιαφέρει, απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δείτε με ποιόν υποψήφιο οι απόψεις σας είναι πιο κοντά.
Το 'helpmevote' αποτελεί μία ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στους ψηφοφόρους να συγκρίνουν τις απόψεις τους για θέματα πολιτικής και επικαιρότητας με τις θέσεις των υποψηφίων και των κομμάτων.
Διάφορα πειράματα με αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο, που ονομάζεται μερικές φορές και ως VAAs (Voting Advice Applications – Eφαρμογή Συμβουλών για την Ψήφο), έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Η παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy Centre) που ανήκει στο Κέντρο Δημοκρατίας Άαραου (ZDA) του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Η ανάπτυξη και η τεχνική υποστήριξη έγινε από την Pit Solutions. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, ερευνητική πρωτοβουλία.

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

EERE - Τα παιχνίδια της ενέργειας από το Αμερικάνικο Υπουργείο Ενέργειας

Ένα καλοφτιαγμένο site με εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά, από το Αμερικάνικο Υπουργείο Ενέργειας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. περιέχει πληροφοριακό υλικό και πολλές δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα όπως το παρακάτω παράδειγμα.

 Ένα πολύ καλοφτιαγμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι που σκοπό έχει να καλλιεργήσει καλές καθημερινές πρακτικές στη διαχείριση της ενέργειας μέσα στο σπίτι. Για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (με αγγλικούς υπότιτλους, αλλά εύκολο να το καταλάβει οποιοσδήποτε).

Παίξτε το παιχνίδι της ενέργειας και προσπαθήστε να εξοικονομήσετε όση περισσότερη ενέργεια μπορείτε ώστε να μην καταφέρουν οι εξωγήινοι πίθηκοι να την απορροφήσουν.