-->

Τρίτη 22 Απριλίου 2008

OLPC - Φορητός Υπολογιστής ανά μαθητή

Στα πλαίσια της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
σχεδιάζουν τη Δράση «ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ>. Το
σχέδιο ενσωμάτωσης του «ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ> στις σχολικές
τάξεις τίθεται σε δημόσια διαβούλευση εώς και την Παρασκευή 04
Απριλίου 2008. Παρακαλούμε για την υποβολή των παρατηρήσεών σας μέσω
της Φόρμας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση laptop@infosoc.gr
ή εντύπως στη διεύθυνση:

Διαβούλευση για το «Φορητό Μαθητικό Υπολογιστή>
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα

Σχέδιο Ενσωμάτωσης "Φορητού Μαθητικού Υπολογιστή" (pdf)

Φόρμα Διαβούλευση (rtf)

Τελευταία ευκαιρία για Πιστοποίηση