-->

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 03/11/2010, γίνεται γνωστό στα ΚΣΕ που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα κατά τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, ότι

η προθεσμία υποβολής προγραμμάτων επιμόρφωσης β’ επιπέδου από τα ΚΣΕ

παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 17/11/2010, 2:00 μμ.

Επίσης, από την εξέταση των στοιχείων των ήδη υποβληθέντων προγραμμάτων διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις επιμορφωτών που συμμετέχουν στα προγράμματα με υπερβάλλοντα αριθμό ωρών και αντίστοιχα άλλες με ελάχιστες ή καθόλου ώρες στις ίδιες περιοχές.

Συνιστάται στα ΚΣΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται πολλοί επιμορφωτές και υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα, να φροντίζουν για την απασχόληση το δυνατόν περισσότερων επιμορφωτών στα προγράμματα που υποβάλλουν. Η παραπάνω σύσταση ισχύει και για ΚΣΕ που έχουν κληρωθεί να υλοποιήσουν περισσότερα του ενός προγράμματα του ίδιου κλάδου (πχ 2 προγράμματα ΠΕ70, 2 προγράμματα ΠΕ04 κλπ.), τα οποία θα πρέπει να αναθέτουν σε περισσότερους του ενός επιμορφωτές.

Για τους παραπάνω επίσης λόγους, αλλά και για την ποιοτική αρτιότητα των προγραμμάτων και τη δυνατότητα καταβολής των προβλεπομένων αμοιβών, καλούνται οι επιμορφωτές που δήλωσαν περισσότερες από 192 διδακτικές ώρες συνολικά σε προγράμματα (δηλ. το ισοδύναμο 2 προγραμμάτων επιμόρφωσης), να έλθουν σε συνεννόηση με τα ΚΣΕ για να τα αναμορφώσουν, ώστε να μην ξεπερνούν το όριο αυτό.

Επίσης, τροποποιείται η διάταξη αναφορικά με τα προγράμματα κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 του "Eγχειριδίου χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Χρήσης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης" (σελ. 6) και διαμορφώνεται ως εξής:

"Ειδικότερα αναφορικά με τα προγράμματα των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, προγράμματα κλάδου ΠΕ60 θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα επιμορφωτές ΠΕ60 (νηπιαγωγοί), ενώ προγράμματα κλάδου ΠΕ70 θα αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα επιμορφωτές ΠΕ70 (δάσκαλοι)."

(Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής Συντονισμού του έργου της 12/11/2010)

Αποκλίσεις από τα παραπάνω θα εξετάζονται κατά τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων.

Περισσότερα στο http://b-epipedo2.cti.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου