-->

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

INCoS 2010: 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems


SECOND CALL FOR PAPERS 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT NETWORKING AND COLLABORATIVE SYSTEMS 
(INCoS 2010)
November 24-26, 2010 Thessaloniki, Greece 
Web Site: http://incos2010.web.auth.gr/     
SUBMISSION Deadline: **June 28, 2010**  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου