-->

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής

Στο δικτυακό τόπο της ΕΤΠΕ και στο τμήμα των πρακτικών συνεδρίων της ΕΤΠΕ, υπάρχουν διαθέσιμα τα πρακτικά του 5ου  Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, με όλα τα άρθρα ως πλήρη κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου