-->

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

DBpedia - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της πρωτοποριακής πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για άνοιγμα στην Κοινωνία της Γνώσης, το Τμήμα Μαθηματικών, μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Α.Π.Θ., δημιούργησε και παρουσιάζει, για πρώτη φορά παγκοσμίως, ένα καινοτόμο σύστημα που επιτρέπει την πλήρη επέκταση της Αγγλικής DBpedia σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Η DBpedia (http://dbpedia.org) επιτρέπει τον εμπλουτισμό, την πλοήγηση και τη διασύνδεση του περιεχομένου της Βικιπαιδίας , ώστε οι πληροφορίες να συνδέονται μεταξύ τους, όχι απλώς με λέξεις-κλειδιά, αλλά και σύμφωνα με την σημασία των λέξεων. Μέχρι τώρα αυτό ήταν εφικτό μόνο για την Αγγλική Βικιπαιδία και μερικώς για γλώσσες που χρησιμοποιούν Λατινικούς χαρακτήρες. Με το νέο σύστημα η DBpedia δύναται να λειτουργεί πλέον σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Η πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος ήταν η δημιουργία της Ελληνικής DBpedia (http://wiki.el.dbpedia.org), η οποία μεταμορφώνει το περιεχόμενο της ελληνικής Βικιπαιδίας σε δομημένη γνώση, παγκόσμια διαθέσιμη, χωρίς αλλοίωση των Ελληνικών Χαρακτήρων. Αναπτύσσονται ήδη η Γερμανική, Ρωσική και Πολωνική και Σλοβακική εφαρμογή του συστήματος, σε συνεργασία με την ομάδα του Α.Π.Θ. και δημιουργήθηκε η Επιτροπή Διεθνοποίησης της DBpedia http://dbpedia.org/internationalization για την προώθηση του νέου συστήματος.

Η επιτυχία της ερευνητικής ομάδας του Α.Π.Θ., με επικεφαλής τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ., Ιωάννη Αντωνίου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ολοκλήρωσης του Σημασιολογικού Παγκόσμιου Ιστού, της μεγάλης πρόκλησης της δεκαετίας που διανύουμε.

Οι δράσεις της ομάδας της Ελληνικής DBpedia υποστηρίζονται από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Δήμο Βέροιας καθώς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Α.Π.Θ. έχει έδρα τη Βέροια.

Για αυτήν την καινοτομία, η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. έλαβε αναγνώριση και συγχαρητήρια επιστολή εκ μέρους της Διεθνούς Επιτροπής DBpedia, από τον Καθηγητή Soren Auer του Πανεπιστήμιου της Λειψίας.

Στον Παγκόσμιο Ιστό της Γνώσης, το λεγόμενο Semantic Web (3.0), γίνεται σημασιολογική επεξεργασία των πληροφοριών, μέσω κατάλληλα δομημένων οντολογιών, στοχεύοντας προς ένα Διαδίκτυο με Νοημοσύνη, όπου δε θα χανόμαστε στην ακατάσχετη και αδόμητη πληροφορία, ούτε θα πνιγόμαστε στα «πληροφοριακά σκουπίδια». Αυτό αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του μέλλοντος.

Το πρώτο επίτευγμα προς αυτή την κατεύθυνση με δυνατότητες άμεσης πρακτικής εφαρμογής, είναι τα Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) μέσω των οποίων το διαδίκτυο των Ιστοσελίδων μεταλλάσσεται σε ένα διαδίκτυο δεδομένων που επικοινωνούν σημασιολογικά.

Η Ελληνική DBpedia δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας της DBpedia (http://dbpedia.org), η οποία αποτελεί τον πυρήνα των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/). Έως τώρα, η σύνδεση, η δημοσιοποίηση και η σημασιολογική επεξεργασία δεδομένων ήταν εφικτή μόνο για διευθύνσεις και επισημάνσεις σε λατινικούς χαρακτήρες. Η ανάγκη της πολυγλωσσίας του Web 3.0 ώστε να συμπεριλάβει γλώσσες με μη λατινικούς χαρακτήρες, ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισε, επιτυχώς, η ερευνητική ομάδα του Α.Π.Θ.

Η Ελληνική DBpedia είναι η πρώτη παγκοσμίως εφαρμογή του Web 3.0 που αντιμετώπισε επιτυχώς το πρόβλημα της διεθνοποίησής του. Επίσης, αποτελεί μια πρακτικά υλοποιήσιμη πρόταση προς την Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web Consortium), για την ενσωμάτωση στο Web 3.0 όλων των γλωσσών με μη λατινικούς χαρακτήρες. Οι αλγόριθμοι και το λογισμικό που αναπτύχθηκαν στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. είναι συμβατοί με κάθε φυσική γλώσσα.

Η επιστημονική ομάδα του Α.Π.Θ. για την Ελληνική DBpedia αποτελείται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Δ. Κοντοκώστα, τον Επιστημονικό Συνεργάτη και Διδάσκοντα Δρ. Χ. Μπράτσα και τους Καθηγητές Ι. Αντωνίου και Γ. Μητακίδη. Το πρώτο βήμα προς αυτό το επίτευγμα ήταν η ομαδική εργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών Σ. Αλεξίου, Α. Καραλή, Γ. Καρβουνά, Δ. Κοντοκώστα και Π. Ξανθοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=20369

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου