-->

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ανακοινώθηκαν και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να ενημερωθούν σχετικά με τη συμμετοχή τους, με χρήση των κωδικών τους, επιλέγοντας «Προβολή Αίτησης Επιμόρφωσης» από το περιβάλλον του Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΔ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ – MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα Κ.Σ.Ε. μπορούν να ενημερωθούν επιλέγοντας «Εγγραφή υποψήφιου σε πρόγραμμα» από το περιβάλλον του παραπάνω Πληροφοριακού συστήματος και καλούνται αφού επικοινωνήσουν με τους κληρωθέντες επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στις εγγραφές τους.
Σημειώνεται ότι κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ΚΣΕ το έντυπο Δήλωσης/ Βεβαίωσης, σχετικά με τη θέση υπηρεσίας τους και την άσκηση διδακτικού έργου σε τάξη κατά την περίοδο της επιμόρφωσης, σύμφωνα με το έντυπο που διατίθεται στον κόμβο ενημέρωσης της Πράξης, εδώ. Το παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου