-->

Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Τι είναι ανοικτή εκπαίδευση;

Από την Ομάδα Εργασίας Γα το Ανοικτό Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση - oer.ellak.gr
Η ανοικτή εκπαίδευση (open education) είναι μια φιλοσοφία για τον τρόπο που οι άνθρωποι θα πρέπει να παράγουν, να μοιράζονται και να οικοδομούν την γνώση.
openeduc1
Οι υποστηρικτές της ανοιχτής εκπαίδευσης πιστεύουν πως όλοι στον κόσμο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές εμπειρίες και πόρους και εργάζονται για να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τέτοια εμπόδια μπορεί να περιλαμβάνουν το υψηλό χρηματικό κόστος, τα παρωχημένα ή ξεπερασμένα υλικά και τους νομικούς μηχανισμούς που εμποδίζουν τη συνεργασία μεταξύ των μελετητών και των εκπαιδευτικών.
Η προώθηση της συνεργασίας είναι κεντρικής σημασίας για το άνοιγμα της εκπαίδευσης. Όπως λέει η Κοινοπραξία Ανοικτής Εκπαίδευσης (Open Education Consortium, OEC ): “ο διαμοιρασμός είναι ίσως το πιο βασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης: εκπαίδευση είναι η ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και πληροφοριών με άλλους, κατά την οποία ανταλλαγή νέες γνώσεις, δεξιότητες, ιδέες και κατανόηση μπορούν να οικοδομηθούν”.
openeduc2

2 σχόλια:

  1. Unless of course a particular divorce attorney arrives highly recommended from numerous solutions, you might want to ponder on paying out large service fees for this preliminary consultation along with appointment. You may well consider opening up the classifieds to look for the attorney, which is okay should you job interview these nicely, but take into account another choice 1st.
    Divorce Lawyer Virginia
    The very thought of concluding 1 a part of their life's demoralizing, creating significantly problems and also misunderstandings. The final thing the men and women need to deal with could be the visit a divorce attorney. Those who will be under-going any divorce will often find that they are managing an incredibly difficult along with emotional predicament. The idea of concluding one particular portion of their our life is frustrating, leading to considerably stress and also frustration.

    ΑπάντησηΔιαγραφή