-->

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία | Ταυτότητα Μαθήματος

Πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο υλικό αναφορικά με δημιουργία υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία:

http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU103/index.php

To παρόν ανοικτό ψηφιακό μάθημα περιλαμβάνει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία, προσβάσιμων (από άτομα με αναπηρία) κειμένων και παρουσιάσεων με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4.0, LaTex και MS-Office 2007 & 2010.


Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.


Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.


Στις "Ανακοινώσεις" θα ανακοινώνονται οι νέες εκδόσεις των πόρων του μαθήματος ή οι προσθήκες νέων πόρων.


Λέξεις κλειδιά: Προσβασιμότητα, ΑμεΑ, άτομα με αναπηρία, MS-Office, LibreOffice, LaTeX, PDF, Μαθηματικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου