-->

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

PCI 2010: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Τρίπολη 10-12 Σεπτεμβρίου 2010


PCI 2010 14th Panhellenic Conference on Informatics

10-12 September 2010 Tripoli, Greece

The Greek Computer Society (ΕΠΥ), the Department of Computer Science and Technology, University of Peloponnese, and the Department of Telecommunications Science and Technology, University of Peloponnese organize the 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010) at Tripoli, Greece, during 10 - 12 of September, 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου