-->

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση


Η Αριστεία και  Καινοτομία στην Εκπαίδευση είναι μια νέα δράση που εισάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει ως σκοπό να αναδεικνύει και να παρουσιάζει τα πλέον καινοτόμα σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας. Περισσότερα.....

Πηγή: ΥπΔΒΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου